Dostava neadresiranih pošiljaka
Ciljana usluga visoke efikasnosti

Kontaktirajte nas

TEX logistika omogućava masovnu i brzu dostava letaka, prospekata, kataloga i drugih tiskanih materijala unutar cijele Hrvatske.

Cjelokupna usluga dostave neadresiranih pošiljaka uključuje distribuciju i prijedlogu naklade na dostavnom području prema odabiru partnera.

TEX logistika svojim partnerima pruža ciljanu i pouzdanu distribuciju reklamnog materijala:

  • Bez naznačene adrese primatelja
  • U poštanske sandučiće
  • Od vrata do vrata

Mogućnost dostave:

  • Pokrivenost cijelog teritorija Republike Hrvatske
  • Ciljani odabir područja dostave: regija, grad, županija, naselje i slično

Ključne prednosti:

  • Fleksibilni rokovi
  • Transparentne i vrlo povoljne cijene
  • Mogućnost kontrole distribucije

TEX logistika pomaže partneru osmisliti i provesti svoje kampanje kako bi dosegli ciljane kupce za svoj proizvod ili uslugu.